انیمیشن آر اف فرکشنال، از نمای نزدیک
dramjad
Posted in feat, khadamat, set2, آر اف فرکشنال, مطالب آموزشی

انیمیشن آر اف فرکشنال، از نمای نزدیک

هنگامی که آر اف فرکشنال انجام می دهید، روی پوست شما چه اتفاقی می افتند. در این ویدیو این فرایند را می توانید از نزدیک ببینید.

آر اف فرکشنال
dramjad
Posted in slid, آر اف فرکشنال, پوست, مطالب آموزشی

آر اف فرکشنال

هر آنچه در رابطه با آر اف فرکشنال لازم است بدانید: مقدمه با بالا رفتن سن و یا عوامل محیطی و ژنتیکی ، قسمت میانی پوست دچار تغییراتی می شود که شما در قالب چین و چروک و پیری آن را مشاهده خواهید کرد.