پیلینگ چیست و کاربردهای آن در زیبایی چه مواردی است؟
dramjad
Posted in slider1, پیلینگ, مطالب آموزشی

پیلینگ چیست و کاربردهای آن در زیبایی چه مواردی است؟

لایه برداری شیمیائی یا همان پیلینگ درواقع نوعی ایجاد سوختگی کنترل شده و قابل مهار و ایجاد آسیب خیلی سبک و سطحی است که در مراحل اولیه ان مهار میشود درنتیجه این موضوع ، پوست سریعا مراحل ترمیم خود را آغاز میکند و تولید لایه جدید برای پوست شروع میشود.